by Kjersti Veel Krauss

Fra frilanstilværelse til vikar som lærer. 2015 har gitt meg nye morsomme utfordringer.

I fjor sommer fikk jeg tilbud om å være fotovikar på medie- og kommunikasjonslinja på Hjalmar Johansen videregående skole og det siste halve året har jobbet som foto- og journalistlærer i Skien. Aldri hadde jeg trodd at jeg skulle like å være lærer så godt!

Hverdagen som lærer er hektisk og variert. Det går fra å trøste ungdommer med kjærlighetssorg til å kjempe for at linja skal overleve. Fra å undervise i medieteori til å ha kreativt verksted med elever. Fra å sitte oppe til klokka ett på natta med retting av prøver og oppgaver til å hilse morgentrøtte elever velkommen presis klokken 8. Å være lærer er å være klar for å få spørsmål om fødselen din midt i en utgreiing om prosessmodellen eller å klare å henge med på 25 ulike kreative prosesser samtidig og komme med gode råd og tips som ikke overkjører, men inspirerer til læring. Å være lærer er å være litt superhelt hver dag. Det er ikke lett og jeg er så glad for at jeg har fått kolleger som ikke bare tar jobben med elevene, men som også er kunnskapsrike nok og sikre nok på seg selv til å veilede og hjelpe meg i riktig retning.

Akkurat nå holder jeg på med et stort prosjekt sammen med 1. klasse i et fag som heter Prosjekt til fordypning. Mine elever har valg foto som fordypning og sammen med dramaelever på Skien videregående skole skal vi nå arrangere en foto- og kunstutstilling på Spriten Kunsthall. Som tematisk bakgrunn for utstillingen tok vi for oss ekspresjonismen og diktet «Smerte» av Olaf Bull. Elevene skulle selv finne ut av hvordan de ønsket å visualisere følelsen de fikk av diktets første strofe, en verselinje eller bare et ord i diktet. Sammen med dramaelevene fra Skien vgs jobbet de frem et fotografi som stilles ut helgen 15. til 17. januar.

På åpningsdagen vil dramaelevene i tillegg fremføre små individuelle performance basert på sine rolletolkninger av diktet. Denne utstillingen er deres utstilling og alt av forberedelser, promotering, pressekontakt og økonomi blir del av prosjektet. Her får elevene prøve seg som prosjektledere, som pressekontakter, som kommunikasjonsarbeidere og økonomiansvarlige. Vi henter inn lærere fra realfagene for å hjelpe til med budsjettoppsett og økonomistyring og vi kommer til å lære masse om hvordan kunstinstitusjoner som Spriten driver sin virksomhet og hvordan man arrangerer en kunstutstilling. Min jobb som lærer blir å lose og veilede disse fantastiske elevene i havn med utstillingen.

For en heldiggris av en lærer jeg er.

 

 

 

Kjersti
About Kjersti

No Comments

Leave a Comment